Uzemljenje sudopera

Mnoge se ¾ene pitaju hoæe li se kupiti rezaè. Sve ovisi o tome hoæe li se ispravno koristiti. Ako je cuter je da se samo jo¹ jedan dio opreme ukrasni kuhinja counter, trebali prestati ga kupuju. U sluèaju kada cijenimo udobnost i provodimo puno vremena u kuhinji, pripremamo jela i slastice, izbor je posljednji dobar put!

Rezaè je odlièna alternativa obiènom no¾u. Zahvaljujuæi tome, za nekoliko sekundi izrezat æemo kruh sliène debljine. To je jedan od hladnih narezaka i sireva - lako i uèinkovito, a prije svega estetski. Obièno to ne radi kada samo igraèka i no¾ uðu u igru.

Najva¾niji elementiNajva¾nije toèke rezaèa su rotirajuæe o¹trice s jednostavnim pode¹avanjem debljine rezanja, dodavaèa i tijela. No¾evi mogu biti ravni ili nazubljeni. Glavne su idealne za rezanje sira i hladnog mesa, dok su nazubljene univerzalne. U idealnom sluèaju, kada su o¹trice izraðene od uobièajenog otvrdnjavanja, zahvaljujuæi tome one su trajnije. Ako vam je potrebno tijelo za rezanje, mo¾ete odabrati one izraðene od specifiènog nehrðajuæeg èelika ili titana ili plastike - dovoljno je za kuænu uporabu. Ovo je jedan od hranilica. Ako imamo smisla koristiti ureðaj èesto, hajde da odaberemo èeliènu, a plastièna posuda æe raditi za ¾ene koje æe rezati hranu rjeðe. Takoðer trebate obratiti pozornost, to jest, rezaè je prièvr¹æen na guraèa - bez njega, mi postojimo izlo¾eni ne samo na nekoliko preciznih rezanja, i prije svega na gubitak prstiju.

Vivese Senso Duo Oil

Uz osnovnu opremu, proizvoðaèi èesto dolaze i sastavljati druge popularne gadgete. Jedna od njih je pladanj za narezane kri¹ke - zahvaljujuæi tome rezanje je vi¹e higijensko, a usput i malo èisti. Jo¹ jedan zanimljiv okus je o¹trica za no¾eve ili kutija za spremanje kabela.

Je li rezaè va¾an?Takav posveæen dom obièno je 150-400 PLN. Na tr¾i¹tu postoje ugraðeni rezaèi, a njihova cijena varira izmeðu 500 PLN i 1.500 PLN. Napredni ureðaji, uglavnom namijenjeni tvrtkama i ugostiteljskim objektima, brzo generiraju velike izdatke u rasponu od 2000-5000 PLN. Èak i ako ih veæ kupite, kada ih pretvorimo u spremljeno radno vrijeme.