Projektiranje stranica rzeszow

Glavni zadatak fiskalnog pisaèa elzab je uoèiti informacije o trgovini. Financijski pisaè, za razliku od blagajne, uvijek radi s vanjskim sustavom, ¹to znaèi da nije neovisan alat. S tim vanjskim organizmom mo¾e biti dokaz raèunala opremljenog softverom dizajniranim za odreðenu industriju.

Komunikacija je pripremljena za dokazivanje pomoæu RS232 serijskog suèelja. Takvo rje¹enje nudi mnogo moguænosti za analizu i izvje¹æivanje, a ne prosjeènu blagajnu. Jo¹ jedna prednost financijskih pisaèa je naèin ispisa, osim redovnih raèuna, i PDV raèuna. Kombinacija pisaèa i raèunala jamèi i svakako potpuniju brigu o izdanim dokumentima. Ukljuèeni TFT zaslon u boji mo¾e se prikljuèiti na pisaè. Za model od 4,3 inèa. Vjerojatno æe biti integriran s kuæi¹tem ili vanjskim. Takav se monitor daje samo putem namjenskog kabela prosjeène duljine jedan i pol metara. Na takvom zaslonu, osim osnovnog izbornika, kupac mo¾e prikazati kao dokaz cijenu prodane robe, postoje samo reklamni isjeèci koji ogla¹avaju poznati brand. Pisaè omoguæuje prodaju proizvoda s nazivima koji su dulji od uobièajene blagajne, primjerice, logotip mo¾emo ispisati u grafièkoj perspektivi u naslovu vlastite tvrtke, NIP korisnika na raèunu i & nbsp; bar kodovima pod raèunom. Ispisi se mogu snimati na papiru, a ¹irina papira mo¾e se zamijeniti u odnosu na potrebe kupca. Neki fiskalni pisaèi nude elektronièko kopiranje na web stranici SD-a. Pristupanjem & nbsp; podacima pohranjenim na SD ugovoru, mo¾ete zaraditi u razdoblju pisaèa ili raèunala. Pristup podacima pohranjenim na kartici SD iz raèunala omoguæuje pregled, izvje¹tavanje i kopiranje svih moguænosti koje korisnik ¾eli. Primjerice, moguæe je ispisati izvje¹æe o robi na kojoj su izmijenjene porezne stope. Ovi ureðaji nisu samo blagajna.