Prijevoz biciklom do norve ke

Biciklizam je jedinstveno prijevozno sredstvo koje, unatoè svemu, zahtijeva puno sporta i gori mnogo kalorija, zbog èega je potrebna dobra biciklistièka prehrana. Ovo je pravo rje¹enje za ¾ene koje ¾ele izgubiti nekoliko dodatnih kilograma. Meðutim, ljudi koji bicikl trebaju tretirati samo kao naèin prijevoza ili hobi, trebali bi obratiti posebnu pozornost na jelovnik, tako da se biciklistièka putovanja ne bi previ¹e iscrpila. Ispod je nekoliko pravila koja trebaju voditi ljude koji putuju na velike udaljenosti biciklom. Ovo je biciklistièka prehrana za poèetnike:

Dr Farin Man

Doruèak.Nije bez razloga doruèak najva¾niji obrok u danu. Ima previ¹e zadatka da nam osigura snagu za ostatak dana, dok preostali obroci upotpunjuju ovu energiju. Jedini lijek bit æe, izmeðu ostalog, muesli s voæem i gro¾ðicama ili juha od tjestenine (al dente.Snack.Kada uzimate bicikl, daleko je razmisliti o ukusnom obroku koji æe nam izazvati grupu i uèiniti nas gladnima. Prvi element trebaju biti jednostavni ugljikohidrati, zbog èega ogla¹avate konzumiranje zrelih banana ili sendvièa s d¾emom i medom. Kada je rijeè o povræu, jedini pristup æe biti rajèica i crvena paprika.Veèera.Nakon intenzivnog vo¾nje mo¾e osjetiti sna¾an osjeæaj gladi. Meðutim, nemojte pretjerati s hranom nakon vje¾banja. Èak i nakon dolaska biciklistièku turu samo sok od naranèe ili èokoladicu ¾itarica (npr Corny. U velikoj sjesti veèeru dok je kasnije, kada se odmoriti nakon vje¾banja.Hidratacija.Prije svega, ne zaboravite na sliènu hidrataciju tijela. Najva¾nije je piti dovoljno tekuæine prije odlaska na bicikl. Najbolje rje¹enje bit æe upravo voda, ¾iva energetska piæa prikladna za sporta¹e. Takoðer trebate imati brojku da netko treba oko 2 litre vode svaki dan (u vezi, naravno, spolu i velièini tijela, a uèinci moguæe dehidracije, posebno u fizièkim uvjetima, odmah smanjuju na¹e performanse, osjeæaju se mirno i li¹eni energije.

Biciklistièka prehrana koja sadr¾i ideje koje sam vam predstavio, naravno, ne mo¾e zamijeniti uobièajene obroke, upravo suprotno. Meðutim, nemojte prejesti! A za ¾ene koje su zainteresirane za odabir najprikladnije prehrane za njih, preporuèujemo sastanak s dijetetièarom koji æe odabrati takve vrste obroka u takvom pristupu da bi bili najbolji za nas, a ne za obiènu osobu.