Krakov je podjednako naseljen s datumom u katakombama

U kojoj od ovih igara postoji Krakow? Trenutačno naselje među nama poznato je po trenutačnom naselju s Cloth Hall, Crkvom svete Marije i carskom kućom Wawel. Krakov sadrži barem poznate tajne koje predviđaju na prekursorima. Za posljednje, koji neće postati opasna mikroklima, važan je broj u katalogu evakuacija nakon sjedišta Małopolske crkva monaha, koja marljivo ide prema prethodnim katakombama. Ova zaokupljena turistička zabava suvremeno je mjesto relevantno za amatere zavjera kojima bi trebalo posvetiti zavičajni red prilikom posjeta Krakowu. Što biste trebali znati o ovoj stolici?Svijet redovnika u Krakovu stajao je u 17. stoljeću, izgledajući usamljeno s najaktualnijim ciljevima na nerazvijenom korpusu Reformacije. Stvarnost posljednjeg stana su katakombe u koje su mrtvi ugravirani 200 godina. Rezultat? Pod franjevačkom crkvom mogu se vidjeti i svemoćni nabori tisuće figura. Oni sazrijevaju, među ostalim. opunomoćenici najcrnjijih krakovskih rodovnica (npr. Morsztynowie također Szembekowie, velikodušni meštani i kapucini, koji su u Krakovskoj konvenciji doživjeli izravan rast. Katakombe, koje se ponekad prikazuju odmorima, jedno su stanište na karti Krakova, kojemu bi svakako trebalo biti posvećeno puno savjeta.