Izbori za informacijski sustav 2015

Globalizacijom koja se još uvijek uči i pratećom internacionalizacijom svih aspekata društvenog života zadovoljava se potreba prilagodbe pojedinih proizvoda na malim tržištima na kojima pokrivaju tržišni život. Ove su prakse postavljene u gotovo svim industrijama, posebno u IT industriji i segmentu. Za mnoge tehnološke proizvode navedena prilagodba sastoji se od položaja softvera.

Zatim slijedi skup aktivnosti koji su osmišljeni kako bi prilagodili određeni artikl sredstvima određenog tržišta. Prije svega, ona se temelji na izradi takozvane lokalne verzije softvera prevođenjem svih fraza, kao i izgradnji zasebne dokumentacije, korisne za neku zemlju. Često, uz uobičajene procese prevođenja, postoji potreba za uvođenjem vlastitih sustava: mjernih podataka i datiranja, koji će biti u skladu s trenutnim osnovama tržišta.Proces, koji se često naziva i simbolom L10n, također je stvoren za stvaranje zasebne verzije web stranice određene usluge, tako da uključuje njegovu dostupnost za građane drugih zemalja. Riječ je o prijeko potrebnim poslovima, često tijekom otvaranja određene tvrtke na druga tržišta. Da bi se uvijek radilo na dobar i kvalitetan način, moraju uzeti u obzir niz čimbenika koji se, između ostalog, odnose na pojedinačne izraze koji se koriste u određenoj zemlji, pa čak i na odabrane dijalekte. Pravilno provedeni postupci ne samo da će povećati dostupnost usluge, već će igrati i povoljnu ulogu za imidž poduzeća.