In vitro kod goveda

Motion FreeMotion Free Najbolji balzam za vaše zglobove i mišiće

In vitro oplodnja ukljuèuje kombinaciju jajne stanice i sperme izvan ¾enskog tijela. Mogu koristiti in vitro parove koji su u braku ili zaglavljeni u neformalnim odnosima.Indikacije za in vitro su:1. smanjeni parametri sperme (bez obzira na bazu,2. nemoguænost izazivanja ovulacije,3. opstrukcija jajovoda,4. endometrioza,5. neuspjeh kori¹tenjem razlièitih metoda potpomognute reprodukcije,6. nemoguænost utvrðivanja uzroka neplodnosti.In vitro klinika u Poljskoj jedna je od najljep¹ih klinika za neplodnost u Poljskoj.Tijek split tretmana postoji u trenutku niza.Prvi datum je ozbiljan za oba partnera, potrebno je napraviti potpunu medicinsku dokumentaciju o lijeèenju neplodnosti. Pri takvom posjetu provode se medicinski pregled i pregled ¾ena. Èovjek dobiva uputnicu za detaljno istra¾ivanje.Kod drugih posjeta lijeènik odabire tehniku oplodnje in vitro na platformi rezultata istra¾ivanja. Ako mora predstaviti trenutnu stvar, provest æe daljnja detaljna istra¾ivanja.U daljnjoj veæini, osoba mora proæi hormonsku stimulaciju. Svrha toga je poveæati broj zrelih oocita. Lijeènik nareðuje ultrazvuk i provjeru, jer od tih proizvoda odreðuje datum sakupljanja oocita za in vitro oplodnju.Na odreðeni datum, pacijent se predstavlja na kliniku na naèin. Pojavljuje se oko 15 minuta pod anestezijom. I partner se takoðer predstavlja u kliniku kako bi isporuèio sjeme u vrlo pripremljenu sobu u klinici.U laboratoriju se ¹est sakupljenih oocita koristi sa spermom. Na taj se naèin stvaraju embriji.Oplodne jajne stanice se smje¹taju u inkubator gdje imaju odgovarajuæe uvjete za rast.Jedan ili dva embrija dobivaju se za oplodnju i èitaju u materniènu ¹upljinu, tako da se tamo mogu gnijezditi.Pacijent nakon oplodnje mora voditi miran naèin ¾ivota. Preporuèa se i seksualna apstinencija sve dok se testovi na trudnoæu ne zavr¹e. Nakon 12 dana, pacijent na kraju ispitivanja komunicira klinici kako bi odredio razinu HCG-a koja potvrðuje trudnoæu.