Igra u blagajni

Financijski fond ne iznenaðuje kao elektronièki ureðaj, ¹to je obveza registriranja prometa i iznosa poreza koji se plaæa u maloprodaji. Praæenje prihoda putem fiskalne blagajne (fiskalne u pravilu vode poduzetnici koji