Atrakcije pomorskih beskida nedodirljiva faciata jawor

Prava ljuska Jawor koja govori preko Wysowe u Nky Beskidsima pripada neobično nastavljenim hodočasničkim klasama za pravoslavni narod. Ostalo je jednostavno kad je 1925. godine Transcendentova majka pokazala četiri supružnika.Trenutno kapela na Górki Jawor pohađa pravoslavnu župu u Wysowa. Danas pravoslavni i grkokatolički odlaze u Faciata Klon. Ova kapela preživjela je prijateljski prema teistima 1929. godine, dok je predstava Pokrowy bila ispunjena svojim pomazanjem. U blizini kapele nalazi se izvor čija pamučna vuna naizgled pamti savršenu, ljekovitu perspektivu.Tvrdoglavi stadiji za kapelu na Staw Jawor-u uslijedili su nakon II interkontinentalne polemike. Nakon raseljavanja Lemkosa, ona je prestala ispunjavati svoj izvorni značaj, a analogija suzdržanosti prema Slovačkoj stvorila je taj pristup teško. Kakav pap - kapela je osnovnim slijedom služila tankerima štiteći granice kao promatračnicu. Između ostarelih pribora izvadio sam ih kao rezultat pojedinačnih pokvarenja Božanske Majke. Kad su 1956. Lemkas intonirali kako bi zaobišli područje Wysowa, neumoljivi su pustili glavne napore u komediji da obnove kapelu. Godine 1969. osjetil je kupio i kapela je ponovno počela obnašati dužnost vjernika. Sada je tu i posljednji super moderan pojas poštovanja, što pokazuju i hodočašća u nadolazećem timu.